Sinds 1 maart 1999 bestaat er binnen ons kerkverband een Stichting Meldpunt Seksuele Intimidatie/Misbruik binnen pastorale relaties. Dit Meldpunt  werkt onder verantwoordelijkheid van deputaten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.                                                                                                                 

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel.

Hoe ingewikkeld openheid ook kan lijken, misbruik hoort niet in de doofpot. Veel kerken stellen daarom een interne vertrouwenspersoon (IVP) aan. Deze vertrouwenspersoon biedt mensen met een vraag of klacht een luisterend oor. Daarnaast werkt de IVP aan verbetering van de veiligheid binnen de kerkelijke relaties, door gedragsregels op te stellen en voorlichting te geven.

Daarom heeft de kerkenraad drie IVP’s benoemd. Want wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten!

Zij luisteren naar uw/jouw verhaal en helpen u/jou graag verder.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u/jij hun namen en contactgegevens:
Van links naar rechts. 

  • C.E. Hempel-Flipse
  • M.C. Zwijnenburg-van den Doel
  • L.D. Zwijnenburg

Email : ivp@cgk-obl.nl