Er zijn diverse activiteiten voor gemeenteleden. Diverse jeugdactiviteiten, bijbelstudie maar ook specifieke momenten voor ouderen. 

Daarnaast zijn er catechisaties en een gebedsgroep voor heel de gemeente. 


Catechisaties

  • 18.45 uur – 19.30 uur Klas 1 en 2 (12-13 jaar)
  • 19.30 uur – 20.15 uur Klas 3 en 4 (14-15 jaar)
  • 20.15 uur – 21.00 uur overige (16 jaar en ouder)

Belijdenis catechisatie

Wordt in onderling overleg gegeven, Info bij: ds. Kees 06 13979755


Gebedsgroep

Van harte welkom om God mee te aanbidden en te danken bij de gebedsgroepen van onze gemeente voor kerk en samenleving. Op woensdagochtend van 9:30-10:30 uur en vrijdagavond 19:00-19:30 uur in ‘t Kruispunt.

Contactpersoon: Kora Brussaard (06-22074006) en Pauline Hobbel (06-57917938)