Kerkdiensten

De aanvangstijden van de zondagse ere- diensten zijn meestal:

  • morgendienst: 09.30 uur
  • middagdienst: 17.00 uur

Na de morgendienst drinken wij na afloop met de gemeenteleden (voor wie dat wil) een kopje koffie. Het spreekt vanzelf dat u daarbij ook hartelijk welkom bent. Het kerkgebouw is voorzien van een ring leiding en toegankelijk voor rolstoelen.

Kinderen

Voor de allerkleinsten is er tijdens de diensten kinderopvang geregeld. In het zalencomplex achter de kerk wordt tijdens de beide diensten Zondagsschool gehouden. Voor kinderen van 4-6 jaar is dit tijdens de ochtenddienst, voor kinderen van 7-10 jaar tijdens de middagdienst.

Daarnaast is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar tijdens de ochtenddienst peuterclub, eveneens in het zalencomplex achter de kerk.

Liturgie

Tijdens de diensten gebruiken wij de Herziene Statenvertaling voor de Bijbelse schriftlezingen en de Woordverkondiging. Wij zingen naast psalmen ook geestelijke liederen uit het liedboek of andere zangbundels, zoals Opwekking, Weerklank, etc.

Doorgaans wordt er in beide diensten driemaal een collecte gehouden. De bestemming wordt vooraf bekend gemaakt via het Perspectief, ons gemeenteblad.