Uitleg liturgische schikking Startweekend

Gods belofte staat vast! Een van die machtige beloften staat in Ezechiël 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En in Jeremia 31:33 Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes 1:17 staat: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Op deze startzondag van 2023 beginnen we met de kleur Groen. Het is de kleur van hoop, groei en toekomst. Jezus Christus is als de hogepriester de vervulling van de wet. Hij bewijst ons Zijn liefde en trouw. De groenblijvende klimop (hedera helix) slingert zich vast om het hart om ons daarop te wijzen. We leren om met ons HART te kijken! De Here Jezus is juist gekomen om de wereld te redden, om alles goed te maken. Niet om mensen te breken. Hij heeft de wereld en de mensen erop lief heeft, Hij houdt met een allesomvattende liefde van ons. Als we daar een voorbeeld aan nemen, kunnen we met andere ogen kijken. We zijn nog dezelfde mensen, maar met die liefde zijn we zachter en flexibeler. Het symbool van de liefde; het grote hart gemaakt van buigzame wilgentenen, verwijst daarnaar. In het midden hangt een van harde steentjes gemaakt opengebroken hart met in het binnenste een zachte spons in de vorm van een hart. Ontvankelijk om LIEFDE vanuit de bron te absorberen en zo te ontvangen om door te geven.

HART 💓 tegen hard 

Johannes 8:7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Het thema steekt in bij hoe we/je reageert naar elkaar. Kiezen we de harde insteek, de confrontatie of kiezen we de insteek via het hart. Dat kan dan evengoed nog wel stevig zijn, maar dan wel geworteld in de liefde. Hetzelfde geldt van God uit naar ons. Hij koos ook niet de harde lijn, maar koos voor het zenden van Zijn zoon. In het oude hart kon Gods Geest niet wonen. De zonde stond dat in de weg. In het nieuwe hart woont Gods Geest onafgebroken. De zonde is geen probleem meer, omdat Jezus daar de oplossing voor is geworden. Daarom kan de Geest de kwaliteit van Jezus in ons binnenste uitwerken. Het wordt nu voor iedereen leesbaar wat – nee, wie! er in ons hart leeft. Geworteld in de weg van de liefde ‘via caritatis’ die Jezus Christus ons voorgegaan is. De wortels van de avocadoplant zijn zichtbaar in het heldere water. Avocado is geladen met hart-gezonde enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Gezond voor het hart en de smaak is voortreffelijk. Last but not least,…..de olie die van de avocadovrucht gemaakt kan worden verwijst naar het beeld en de werking van de heilige Geest. Die zacht en heel maakt, mensen met God en elkaar verbindt.

2 Korinthe 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. We worden opgeroepen om niet hard tegen de ander in te gaan, maar om vanuit ons hart naar elkaar om te zien. Romeinen 12:21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als je vijand met je wil vechten: omarm diegene dan. Zo dichtbij kan hij of zij niet meer aanvallen. Liefde is dan sterker dan haat.

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond Jezus liefde woont in ons hart. In jouw hart schijnt licht. Jezus zegt: Het is hetzelfde licht waarover mijn Vader sprak toen Hij de aarde schiep. Want niet de duisternis heeft het eerste en het laatste woord. Het licht heeft dat! Er schijnt licht in jouw hart. Dat licht verlicht jou zodat je Mij kent en mijn luister. Door het licht zie je mijn gezicht. En Ik zie jou in dat licht! IK BEN, het licht van de wereld. De kaars verspreidt licht, en houdt ons hart brandend. Volg zo je hart, want dat klopt. 2 Korinthe 4:6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Wie in alles op de Heer vertrouwt ...

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk, dan maak je God zo ontzettend blij. Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk? Wie van Hem houdt, die zegent Hij!

Bronnen: https://herzienestatenvertaling.nl/home https://cgjo.nl/inspiratie/nieuws/handreiking-jeugdzondag https://willemdevink.nl/hart-een-nieuw-hart/
https://lyrics.lyricfind.com/