Kerkdiensten van 21 april 2024

Doopdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur
In deze dienst zal de Heilige Doop bedient worden aan Julia Wildeman

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Pita Korving
Koffie:                                                              Wijk C

Voorzang:                                                        Opwekking 357: Lof zij de Heer

                                                                          Map 2: Van A tot Z

                                                                          PsalmProject: 118 Feestzang

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 84: 1, 2 OB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Opwekking 695: Verberg mij nu
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                                             Opwekking 136: 1 en 2 Abba Vader
Schriftlezing                                                   Psalm 36
Verkondiging                                                   ‘Leven onder Gods vleugels’
Zingen:                                                             Psalm 36: 3a (OB), 2b(NB):
Moment van dopen
We luisteren naar het dooponderwijs
Zingen:                                                             Opwekking 599: Kom tot de Vader
Binnendragen van Julia
Stellen van de doopvragen
Bediening van de doop aan Julia Antonia Pieternella Wildeman
Zingen:  (staande)                                          Psalm 134: 3 OB
Belofte vanuit de gemeente
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – SchulpHulpMaatje HW – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Opwekking 746: De God van de vrede
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Pita Korving 

Voorzang:                                                        LvdK 44: 1, 2 en 3 Dankt, dankt nu allen God

                                                                          Map 59/Op Toonhoogte 529: Ja is ja

                                                                          Opwekking 672: 1 t/m 4  Heerser over alle dingen

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 103: 1, 3 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 89: 7, 8 OB
Gebed
Schriftlezing:                                                   1 Korinthe 15: 12-34
Zingen:                                                             Opwekking 689: 1 t/m 3 Spreek o Heer
Verkondiging n.a.v.                                       HC zondag 17 ‘Christus ís opgewekt. Hij is de Eersteling.’
Zingen:                                                             Psalm 126: 3 NB
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – SchuldHulpMaatje HW – rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          Geloofsbelijdenis Weerklank 439: 1 t/m 4 ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen