Kerkdiensten van 14 april 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Anton Rolfes
Koffie:                                                              Wijk B 

Voorzang:                                                        Opwekking 124: 1, 2 en 3 Ik bouw op U
                                                                          Map 99/Op Toonhoogte 541: Mijn God is zo groot
                                                                          Opwekking 123: 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 27: 2 en 7 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Op Toonhoogte 323  Juicht, want Jezus is Heer (+ tegenstem)
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                                             Psalm 112: 1, 3 NB
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Opwekking kids 176: Namen van God
Schriftlezing:                                                   1 Korinthe 1: 1-17 & Richteren 12: 1-6
Zingen:                                                             Sela: Laat ons samen een zijn
Verkondiging                                                  ‘Is Christus verdeeld?’
Zingen:                                                             Opwekking 194: U maakt ons één
dankgebed
Collecte                                                           kerk – Stichting Gave – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 133: 1 (DNP), 3 (OB)
Zegen (staande)
Uitleidende muziek 

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

 

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Koster:                                                             Arend vd Weide
Ontvangst:                                                      Anton Rolfes 

Voorzang:                                                        Opwekking 54: Looft de Here, alle gij volken
                                                                          Map 67/Op Toonhoogte 531: Jezus is de goede Herdererder
                                                                          Opwekking 789: Lopen op het water

 

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             The Psalm Project 27
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             LvdK : 427 1 en 8 Beveel gerust U wegen
Gebed
Schriftlezing:                                                   Efeziërs 4: 8-10 & Hebreeën 5: 1-10
Zingen:                                                             Opwekking 614: 1, 2 en 3 Zie hoe Jezus daar loopt
Verkondiging n.a.v. HC zondag 16 v.44    ‘Optimist of pessimist?’
Zingen:                                                             Psalm 68: 10 en 17 OB
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Stichting Gave – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 33: 1 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Psalm 33: 11 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen