Kerkdiensten van 7 april 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Voorganger:                                                    ds. Arnout Weststrate uit Biezelinge
Organist/pianist:                                            Marieke den Boer
Pianist voorzang:                                           Mirthe van der Hout
Kindermoment:                                              Pieter Bakker
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol
Koffie:                                                              Wijk A

Voorzang:                                                        Opwekking 60: 1 t/m 5 Voor uw liefde, Heer Jezus

                                                                          Map 17/Op Toonhoogte 488: Diep, diep, diep als de zee

                                                                          Opwekking 174: Juicht, want Jezus is Heer          

Eredienst
Welkom en mededeling
Zingen:                                                             Psalm  65: 1    OB
Stil gebed, votum en groet  (staande)   
Zingen:                                                            Psalm 72: 6 NB
Lezing wet              
Zingen:                                                            LvK. 462: 2, 4 Ontwaak gij die slaapt
Kindermoment
Zingen:                                                             Map  71/Op Toonhoogte 464: Jona, Jona
Gebed
Schriftlezing:                                                  Mattheüs 12: 38-42
Samenzang:                                                   Psalm  71: 5, 12   NB
Preektekst:                                                    Mattheüs  12: 38 - 42
Verkondiging:                                                Het teken van Jona

1. Gevraagd
2. Gegeven
3. Geloofd

Samenzang:                                                   LvK. 477: 1, 2  Geest van Hierboven
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Wegwijzerkampen – rente en aflossing
Samenzang: (staande)                                 LvK. 279: 1, 5  Het duurt niet lang
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. William de Hek uit ’s-Gravendeel
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol


Voorzang:                                                        Opwekking 47: Omdat Hij leeft

                                                                          Map 18/Opwekking 32: Dit is de dag

                                                                          Opwekking 331: Breng dank aan de Eeuwige

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Intochtslied: NLB 632: 1, 2 en 3 Dit is de dag die Heer heeft gemaakt
Stil gebed, Votum en groet (staande)
Zingen:                                                            Psalm 130: 1, 2 en 3 (NB)
Gebed
Schriftlezing: K                                               Kolossenzen 1: 1 - 23
Zingen:                                                            Psalm 16: 2 en 3 (DNP)
Preek
Zingen:                                                            Opwekking 595 (Licht van de wereld)
Dankgebed en voorbede
Collecte                                                           kerk – Wegwijzerkampen – rente en aflossing
Zingen:                                                            Psalm 51: 5 (NB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          LvdK 255: 1, 2 en 3 Ere zij aan God de Vader
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. A.G.M. Weststrate uit Kappelle Biezelinge
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. W.P. de Hek uit 's Gravendeel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen