Kerkdiensten van 31 maart 2024

Pasen

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Orgelspel
Welkom
Samenzang: OTH2015 108 - Daar juicht een toon (staande)
Stil gebed, votum en groet
Samenzang: WK 166: 1, 2 en 3 – Christus onze Heer verrees
Gebed
Het gebod van het nieuwe leven
Samenzang: LB 217: 1, 2 en 4 - Jezus leeft en ik met Hem
Moment met de kinderen
Samenzang: Opw Kids 232: - Wij vieren feest
Bijbellezing: Mattheüs 28: 1-8
Verkondiging: Komen, zien en gaan
Samenzang: WK 172: 1, 3 – God dank!
Dankgebed
Collecte
Samenzang: Opw 213 – U zij de glorie (staande)
Zegenbede
Orgelspel


Orgelspel
Welkom
Samenzang: Ps 150: 1 en 2 – Looft God, looft Hem overal (NB)
Stil gebed, votum en groet
Samenzang: WK 184: 1 en 2 - Wees gegroet, gij eersteling der
dagen
Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 28: 11-15
Samenzang: WK 168: 1, 2 en 3 – De dag rijst rood
Verkondiging: Al is de leugen nog zo snel
Samenzang: WK 175: 1, 2 en 8 - Ik zeg het allen
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (staande)
Samenzang: Opw 354 - Glorie aan God (staande)
Zegenbede
Orgelspel

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen