Kerkdiensten van 24 maart 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

In deze dienst willen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 28 maart a.s.

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Pianist voorzang:                                           Marije Zwijnenburg
Koster:                                                             Nico Hennip
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge
Koffie:                                                              Wijk C

 

Voorzang:                                                        Opwekking 733: 10.000 redenen
                                                                          Opwekking 137: King of kings
                                                                          Opwekking 349: Hij is verheerlijkt 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Weerklank 139: 1, 3, 4 en 5 : Alles wat over ons geschreven is
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 24: 1, 5 DNP
Gebed
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Psalm 26: 1, 5 NB
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Op Toonhoogte2015 430:  Hosanna, we maken een rij
Schriftlezing:                                                   Lukas 19: 11-27
Zingen:                                                             Weerklank Psalm 122: 1, 3
Preek:                                                              ‘Trouw en toegewijd volgen en dienen’
Zingen:                                                             Weerklank 486: 1 en 4   ‘k Heb geloofd
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Deputaten Diaconie - rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Sela: Ik zal er zijn
Zegen (staande)
Uitleidende muziek 

Middagdienst aanvang 17.00 uur Zesde Kruiswoord
Voorganger:                                                    ds. Leon Koopman uit Capelle a/d IJssel
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Nico Hennip
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge 

Voorzang:                                                        Weerklank 214: 1, 2 en 3 Eens zal op de grote morgen
                                                                          Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
                                                                         Lied van de maand:
                                                                          Opwekking 717: Aan uw tafel

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:                                      Psalm 40: 1, 3 en 4 (DNP)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen                                                             Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt
Gebed
Schriftlezing:                                                   Johannes 19: 28-37
Zingen:                                                             Schriftberijming 12: 5, 7 en 8 Gelijk een lam dat stil ter slachtbank gaat
Preek:                                                              Zesde kruiswoord: “Het is volbracht.”
Zingen:                                                             Schriftberijming 31: 1 en 2 Gij zijt waardig te ontvangen
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Deputaten Diaconie – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 89: 7 en 8 (OB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen