Kerkdiensten van 17 maart 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol
Koffie:                                                              Wijk B 

Voorzang:                                                        LvdK 304: 1, 2 en 3 God is getrouw
                                                                        Map 18/Op Toonhoogte 148: Dit is de dag
                                                                          Opwekking 797: Breng ons samen

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Joh de Heer 836: 1 en 3 Op die heuvel daarginds
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Weerklank 149: 1, 2 en 6
Gebed
Gods wil voor ons leven
Zingen:                                                             Psalm 119: 12, 13 NB
Introductie op de preek voor de kinderen
Zingen:                                                             Samen op weg naar Pasen – Marcel en Lydia Zimmer
Schriftlezing:                                                   Lukas 22: 47-62
Zingen:                                                             Psalm 57: 1, 3 DNP
Verkondiging                                                  ‘Wanneer ogen elkaar ontmoeten…’
Zingen:                                                             Psalm 25: 3, 4 NB
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Woord&Daad – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          NLB 425 Vervuld van Uw zegen
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                   ds. William de Hek uit ’s-Gravendeel
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol
Voorzang:                                                          LvdK 182: 1, 2 en 6 Jezus leven van ons leven
                                                                          Map 28/Op Toonhoogte 466: Een wijs man bouwde zijn huis
                                                                          Opwekking 818: Op die dag

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:                                     Psalm 23: 1, 2 en 3 (DNP)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen:                                                            Psalm 133: 1 en 3 (OB)
Gebed
Schriftlezing:                                                  Mattheüs 26: 1-16
Zingen:                                                            LvdK 455: 1, 2 en 3 Als Hij maar van mij is
Verkondiging:                                                Overstromende liefde
Zingen:                                                            Opwekking 509: 1, 2 en 3 Zo lief had God de Vader ons
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Woord&Daad – rente en aflossing
Zingen:                                                            Psalm 116: 1 en 4 (NB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Opwekking 430 Heer, ik prijs Uw grote naam
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. W.P. de Hek uit 's Gravendeel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen