Kerkdiensten van 10 maart 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

Zondag 10 maart 2024

Morgendienst aanvang 9.30 uur

 

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer

Organist/pianist:                                            Mirthe v/d Hout  / Art de Jonge

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Niels Hobbel

Koffie:                                                              Wijk A

 

Voorzang:                                                        Opwekking 277: Machtig God, sterke rots

                                                                          Map 67/Weerklank 612: Jezus is de Goede Herder

                                                                          Opwekking 672: 1 t/m 4 Heerser over alle dingen

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                                             Psalm 42: 3, 5 OB

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                                             Opwekking 737: Aan uw tafel

Gebed

Wil van God voor het leven

Zingen:                                                             PsalmProject  51: Witter dan sneeuw

Moment met de kinderen

Zingen:                                                             Kids Opwekking 97: Daarom bidden wij

Schriftlezing:                                                   Marcus 14: 32-42

Zingen:                                                             Weerklank 148: 1, 2, 3 en 4   ’t Is middernacht; en in de hof

Verkondiging:                                                  Een intense worsteling tussen neerliggen en opstaan

Zingen:                                                             Psalm 130: 1, 2 DNP

Dankgebed

Collecten                                                         kerk – Open Doors – rente en aflossing

Zingen: (staande)                                          Psalm 33: 1, 11 OB

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

 

 

Voorganger:                                                   ds. Gert Jan Vogel uit Oosterland

Organist:                                                         Matthijs vd Bent             

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Niels Hobbel

 

Voorzang:                                                        LvdK 473: 1, 4 en 5 Neem mijn leven, laat het Heer

Map 122/Weerklank 616: Uw woord is een lamp

Opwekking 520: 1 t/m 5 Wees mijn verlangen

 

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:                                      Psalm 99: 1, 2 en 4  NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen                                                             Psalm 99: 3 en 8 NB
Gebed
Schriftlezingen:                                             1 Samuël 8: 1-9 

Johannes 19: 12-16 

Marcus 8: 27

Zingen:                                                             Weerklank 492: 1 en 2 Lam van God
Verkondiging:                                                De Koning is moeilijk te volgen
Zingen:                                                            Psalm 89: 7 en 8 OB
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Open Doors – rente en aflossing
Zingen:                                                            LvdK 192: 1 t/m 5  O kostbaar kruis
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande):                                          LvdK 192: 6  De aarde zelf is veel te klein

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. G.J.H. Vogel uit Oosterland

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen