Kerkdiensten van 3 maart 2024

Heilig Avondmaal

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

ZONDAG 3 MAART 2024
Vandaag willen we in beide diensten het Heilig Avondmaal vieren
Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Kosters:                                                           Nelie Rolfes en Arend vd Weide
Ontvangst:                                                      Niels Hobbel
Koffie:                                                              Wijk D 

Voorzang:                                                        Opwekking 400: Liefde was het
                                                                          Map 68/Op Toonhoogte 532: Jezus is de Morgenster
                                                                          Lied van de maand:
                                                                        Opwekking 717: Aan uw tafel
Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Opwekking 706: Zie, hoe Jezus lijdt voor mij
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 100: 1, 2 DNP
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 35 – God die alles maakte
Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Psalm 19: 5 DNP
Schriftlezing:                                                   Lukas 22: 14-23
Verkondiging:                                                  ‘Een verlangende Heiland …’
Zingen:                                                             Weerklank 145: 1, 2 en 3 Ik wil mij gaan vertroosten
Dienst van de tafel:                                      Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker bij 1e tafel
Zingen: Weerklank 154: 1 Middelpunt van ons verlangen
Delen van brood en beker bij 2e tafel
Zingen: Weerklank 154: 2 Liefde, U moest spot verdragen
Delen van brood en beker bij 3e tafel
Zingen: Weerklank 154: 3 Liefd’ in U is al ons leven
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – diac. Project Hulp Soedanese Vluchtelingen – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 68: 10 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Kosters:                                                           Nelie Rolfes en Arend vd Weide
Ontvangst:                                                      Niels Hobbel
 

Voorzang:                                                       

Opwekking 428: 1 t/m 4 Genade zo oneindig groot
Map 77/Op Toonhoogte 291: ‘k Stel mijn vertrouwen
Opwekking 298: Hosanna in de hoge 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Via Dolorosa - Sela
Stil gebed, votum en groet (staande)
Verkort formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Weerklank 151: 1, 2 Kom, knielen wij voor Jezus samen
Dienst van de tafel:                                     
Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker
Zingen: Weerklank 151: 3 wij willen need’rig voor God leven
Dankgebed
Schriftlezing:                                                   Lukas 22: 14-23
Zingen:                                                             Psalm 107: 19, 20 NB
Verkondiging                                                  ‘… en vragende leerlingen’
Zingen:                                                             Psalm 139: 1, 8 DNP
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – diac. Project Hulp aan Soedanese Vluchtelingen – rente en aflossing
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Psalm 84: 6 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen