Kerkdiensten van 25 februari 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN ZONDAG 25 FEBRUARI 2024
Morgendienst aanvang 9.30 uur – Afsluiting Vakantie Bijbel Club

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Pianist voorzang:                                           Marije Zwijnenburg
Pianist:                                                             Marieke den Boer
Zang:                                                                Nicole van Vliet
Gitaar:                                                             Mauro van Bussel
Viool:                                                                Mieke Hoek
Terugkoppeling VBK:                                    Erwin Dorst
Zondagsschoolproject:                                 Ernst van Rij
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge
Koffie:                                                              Wijk C

 

 

Voorzang:                                                        Opwekking 602: Vrede van God
                                                                          Op Toonhoogte 562: Wij willen samen vieren
                                                                        VBK lied

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                           Map 83: Kom aan boord
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Terugkoppeling door de VBK
Opzeggen van de tekst:                               Deuteronomium 31: 8
Zingen:                                                             Kijk es – Themalied VBK2024
Gebed
Gods wil voor ons leven
Zingen:                                                             Map 77: 'k Stel mijn vertrouwen (canon m/v)
Schriftlezing:                                                   Genesis 9: 8-17
Verkondiging                                                  ‘Kijk es omhoog!’
Zingen:                                                             Map 109: Psalm 8 Heer, onze Heer
Voorbede en dankgebed
Toelichting over het zondagsschool project
Zingen:                                                             Map 92: Lees je bijbel, bid elke dag
Collecten                                                         kerk – Wegwijzerkampen – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 150: 1 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur – In deze dienst willen we ons voorbereiden op de viering van het   Heilig Avondmaal op DV 3 maart a.s.

Voorganger:                                                    ds. Arnout Weststrate uit Biezelinge
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge
 

Voorzang:                                                        Opwekking 705: Aan de maaltijd wordt het stil
                                                                          Map 2/Op Toonhoogte 472: A tot Z
                                                                          Lied van de maand: Psalm 65 : 5

Eredienst:
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                            Weerklank 139: 1, 4 en 5 Alles wat over ons geschreven is
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                            Psalm 15: 1, 4 NB
Gebed
Schriftlezing:                                                  Lukas 5: 27-32 (HSV)
Zingen:                                                            Psalm 22: 13 OB
Tekst:                                                              Lukas 5: 27-32
Verkondiging:                                                Waarom eet de Heere Jezus met zondaren?
                                                                        1) Een schokkende situatie
                                                                        2) Een onthullende vraag
                                                                        3) Een bemoedigend antwoord
Zingen:                                                            LvdK 436: 1, 4 en 7 Jezus neemt de zondaars aan
Lezen deel 1 formulier ter voorbereiding voor het Heilig Avondmaal
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Wegwijzerkampen – rente en aflossing
Zingen:                                                            Opwekking 369  Door Uw genade
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Psalm 23: 3 DNPB (U nodigt mij)
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. A.G.M. Weststrate uit Kappelle Biezelinge

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen