Kerkdiensten van 18 februari 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Karin Zegel
Koffie:                                                              Wijk B

 

Voorzang:                                                        LvdK 328: 1, 2 en 3 Here Jezus om uw woord
                                                                          Map 29: Er is nog zoveel te ontdekken
                                                                          Opwekking 710: Gebed om zegen 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Opwekking 268: 1 t/m 4 Hij kwam bij ons heel gewoon
Stilte, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 65: 1 en 5 NB
Gebed
Wil van God voor ons leven
Zingen:                                                             Psalm 26: 1 en 2 OB
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Liedjesmap nr. 60 - Ja, ja, ja (Petrus)
Schriftlezing:                                                   Mattheüs 16: 16 - 23
Zingen:                                                             Psalm 62: 4 en 5 OB
Verkondiging:                                                  Het Lijden als onbegrepen weg
Zingen:                                                             Opwekking 614: Zie hoe Jezus daar loopt
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Stichting Chris en Voorkom! – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Opwekking 746: De God van de vrede
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Karin Zegel 

Voorzang:                                                        Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats
                                                                          Map 17/Op Toomhoogte 488: Diep, diep, diep als de zee
                                                                          Weerklank 288: 1, 2 en 3 Wees stil

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 42: 1 en 3 DNP
Stilte, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 40: 1 NB
Gebed
Schriftlezingen:                                              Galaten 3: 10 - 14 Deuteronomium 21: 22 - 23 1 Korinthe 1: 23
Zingen:                                                             Weerklank 164: 1, 2 en 3 Zozeer had God de wereld lief
Verkondiging:                                                  Christus, de Gekruisigde n.a.v. HC 15
Zingen:                                                             Weerklank 158: 1 en 4 O kostbaar kruis
Dankgebed
Collecte                                                           kerk - Stichting Chris en Voorkom! – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 67: 2 NB
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Weerklank 357: 2 Ga nu heen in vrede
Zegen (staande)           
Uitleidende muziek

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen