Kerkdiensten van 4 februari 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 63: 1 DNP
Stilte, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 92: 1, 5 en 6 DNP
Gebed
Wil van God voor ons leven
Zingen:                                                             Weerklank 281: 1, 2 en 4   Heer, wij zijn bijeengekomen
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 131: Wil je wel geloven?
Schriftlezing:                                                   Mattheüs 13: 31-33
Zingen:                                                             Psalm 78: 1, 2 OB
Verkondiging                                                  Gods Koninkrijk als druppel op een gloeiende plaat
Zingen:                                                             Opwekking 769 Bouw Uw koninkrijk
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Hulpverleningszondag – rente en aflossing
Zingen (staande)                                           NLB 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God; Hij zal met je zijn
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur – Jeugddienst

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Cajon:                                                              Gijs Hardlooper
Viool:                                                                Mieke Hoek
Dwarsfluit:                                                      Emma Hoek
Zang:                                                                Naomi Dorrestijn en Joost Laurman
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol, Paul en Ruth Hoogendoorn
                                                                          Lotte Coppens en Ruben
Welkom:                                                          Paul Hoogendoorn
Schriftlezing:                                                   Dante Knook
Geloofsbelijdenis:                                          Febe Luijendijk
Voorzang:                                                        Worthy (Elevation Worship)

 

Eredienst

Welkom, mededelingen en aankondiging stil gebed
Votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
Opwekking 876 Voor altijd Heilig
Holy Spirit (Jesus Culture)
Gebed
Schriftlezing:                                                   Mattheüs 14: 22-34
Zingen:                                                             Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Preek:                                                              Ik geloof, geloof ik
Zingen:                                                             Herstel mijn eerste liefde (Reni & Elisa Krijgsman, Marcel & Lydia Zimmer)
Gebed
Collecte                                                           kerk – Hulpverleningszondag – rente en aflossing
Zingen tijdens collecte:                               Opwekking 720: God maakt vrij
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Opwekking 684 Adembenemend
Zegen (staande)
Zingen: (staande)                                          God ik kijk naar U (Mozaiek)
Uitleidende muziek

 

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen