Kerkdiensten van 28 januari 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur    Afsluiting week van gebed

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop & Marije Zwijnenburg
Koster:                                                             Arend vd Weide
Ontvangst:                                                      Karin Zegel
Koffie:                                                              Wijk C

Voorzang:                                                        Opwekking 717: Stil, mijn ziel
                                                                        Map 8/Op Toonhoogte 475: Ben je groot of ben je klein
                                                                        Weerklank 9: 1 t/m 4 Heer, onze God

 

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Sela - Breng ons samen
Stilte, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 24: 2, 3 NB
Gebed
Wil van God voor ons leven
Zingen:                                                             Weerklank 468; 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 67 – Jezus is de Goede Herder
Schriftlezing:                                                  Lukas 10: 25-37
Zingen:                                                             Psalm 84: 1 OB en Zingend Gezegend 213: 1
Verkondiging:                                                  De regel van Gods Koninkrijk
Zingen:                                                             Sela - Laat ons samen één zijn
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Redt een kind – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 138: 3 DNP
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 


Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Leon Koopman uit Capelle a/d IJssel
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Arend vd Weide
Ontvangst:                                                      Karin Zegel

Voorzang:                                                        Op Toonhoogte 333: Mijn Vader, dank U wel
                                                                          Map 83/Op Toonhoogte 555: Kom aan boord
                                                                          Lied van de maand:  Op Toonhoogte 60: Uit de diepten roep ik U

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:                                      Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen                                                             Opwekking 245: 1, 2 en 3 Hier in uw heiligdom
Gebed
Schriftlezing:                                                   Lukas 2: 41-52
Zingen:                                                             Psalm 122: 1, 2 en 3 DNP
Preek:                                                              Thuis bij de Vader
Zingen:                                                             Psalm 119: 37 en 42 NB
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Redt een kind – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 63: 2 en 3 NB
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Psalm 27: 1, 2 en 7 NB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen