Kerkdiensten van 31 december 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

Zondag 31 december 2023 - oudejaarsdag

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                       ds. William de Hek

Organist/pianist:                               Wouter Klop

Koster:                                                Nelie Rolfes

Ontvangst:                                         Niels Hobbel

Koffie:                                                 Wijk C

 

Voorzang:                                          Weerklank 237: God is getrouw

                                                           Map 90/OTH 538: Laat zo je licht maar schijnen

                                                           Opwekking 733: 10.000 redenen

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                               Psalm 90: 1, 2 en 8 NB

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                               Opwekking 689: Spreek o Heer

Gebed

Gods wil voor het leven

Zingen:                                               Psalm 32: 1, 2 DNP

Moment met de kinderen

Zingen:                                               OTH 505: Here, maak mij Uw wegen bekend

Schriftlezing:                                      Genesis 35: 1-15

Zingen:                                               Psalm 146: 1, 3 OB

Verkondiging                                     

Zingen:                                               Opwekking 710: Gebed om zegen

Dankgebed en voorbede                  

Collecte                                              kerk - diaconie - rente en aflossing

Zingen: (staande)                               LvdK 429: 1, 2 en 3

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

Zondag 31 december 2023 - oudejaarsdag

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                       ds. Kees Brouwer

Organist/pianist:                               René Strijder

Koster:                                                Nelie Rolfes

Ontvangst:                                         Niels Hobbel

 

Voorzang:                                          Opwekking 125: Heer, ik kom tot U

                                                           Map 108/ OTH 505: Psalm 25

                                                           Weerklank 356: 1 t/m 4 Ga met God

Eredienst                   

Welkom en mededelingen

Zingen:                                               Psalm 90: 1, 9 OB

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                               Opwekking 851: Prijst de Koning

Gebed

Schriftlezing:                                      Lukas 2: 8-21

Zingen:                                               Psalm 139: 10 NB

Verkondiging:                                     Wrap-Up 2023

Zingen:                                               Weerklank 211: 1, 3: Door al het lijden van de tijden

Dankgebed

Collecte                                              kerk - diaconie - rente en aflossing

Zingen:                                               Psalm 121: 1, 4 OB

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: (staande)                               Sela: Toekomst vol van hoop

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. W.P. de Hek uit 's Gravendeel
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. Kees Brouwer

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen