Kerkdiensten van 24 december 2023

4e Adventszondag

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorzang:                                          Weerklank 138: 1, 2 en 4 Wij trekken in een lange stoet

 

                                                           Op Toonhoogte 412: In het begin

                                                           Op Toonhoogte 102: Volheid van genade

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                               NLB 1005: 1, 2, 4 en 5
(Voor beamsheets incl. muzieknotatie https://emmauskerkeindhoven.nl/includes/lyrics.php?datum=2015-09-13&dagdeel=a&lititemid=15)

 

Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                               Psalm 40: 4 OB
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                               Psalm 19: 4, 5 DNP
Moment met de kinderen
Zingen:                                               Kindermap nr. 7 - Alzo lief had God de wereld
Schriftlezing:                                      Johannes 3: 1-21
Zingen:                                               LvdK1973 481: 4 Wij danken U, o liefde groot
Verkondiging                                      ‘Liefde – God zendt zijn Zoon!’
Zingen:                                               Opwekking 509: 1 t/m 3 Zo lief had God de Vader ons
Dankgebed en voorbede                   VBK
Collecte                                              kerk- VBK -rente en aflossing
Zingen: (staande)                               Psalm 145: 3 DNP
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

 

Voorzang:                                          Weerklank 113: 1, 2 en 5 O kom, o kom, Immanuël
                                                          Map 2/Op Toonhoogte 472: A tot Z
                                                          Opwekking 851: Prijs de Koning!

 

Eredienst                   

Welkom en mededelingen
Zingen:                                               PsalmProject 27: Wacht op de Heer
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                              
Weerklank 114: 1, 3 en 4 Verwacht de komst des Heren
Psalm 130: 3, 4 OB
Weerklank 110: 1 en 5 Hoe zal ik U ontvangen
Gebed
Schriftlezing:                                      Lukas 1: 39-57
Verkondiging:                                     ‘Zingend verwachten!’
Zingen:                                              
LvdK1973 66: 1, 2 en 3 Mijn ziel verheft Gods eer
Weerklank 119: 1 en 2  Er is een roos ontloken
LvdK1973 124: 1, 2 en 4 Nu daagt het in het Oosten
Dankgebed
Collecte                                              kerk – VBK – rente en aflossing
Belijden zingend ons geloof (staande):          
Melodie gezang 135 uit het Liedboek voor de Kerken
(Hoor de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer)
Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.
Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
O
veral zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,  mijn geloof, mijn zekerheid.

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen