Kerkdiensten van 10 december 2023

2e Adventszondag

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

10 december 2023

Morgendienst aanvang 9.30 uur

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Pianist voorzang:                                           Mirthe vd Hout
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Anton Rolfes
Koffie:                                                              Wijk D

 

Voorzang:                                                        Op Toonhoogte 333: Mijn Vader, dank U wel
                                                                          Map 26/Op Toonhoogte 491: Een rivier vol van vrede
                                                                          Op Toonhoogte 20: Create in me a clean heart

Eredienst
Mededelingen
Zingen:                                                             LvdK1973 118: 1, 2 – Op U, mijn Heiland
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 56: 5 en 6 OB
Gebed
Moment kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 59 – Beloofd is beloofd
Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Opwekking 851 – Prijs de Koning
Schriftlezing:                                                   2 Korinthe 1: 12-22
Verkondiging:                                                  ‘Geloof - Vertrouwen in de Belofte’
Zingen:                                                             Psalm 111: 5, 6 NB
Dienst van de tafel
Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker bij 1e tafel
Zingen:                                                             LvdK1973 26: 1 Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Delen van brood en beker bij 2e tafel
Zingen:                                                             LvdK1973 26: 2 Gij wilt met vrede tot ons komen
Delen van brood en beker bij 3e tafel
Zingen:                                                             LvdK1973 26: 3 en 4 Wat heil, een Kind is ons geboren
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – koffieboeren Nicaragua – rente en aflossing
Zingen (staande):                                          Psalm 36: 2 DNP
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Middagdienst aanvang 17.00 uur
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Voorganger:                                                    Ds. Kees Brouwer
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Anton Rolfes
Voorzang:                                                        Weerklank 109: 1 en 5  Hoe zal ik U ontvangen
                                                                          Map 83/Op Toonhoogte 555: Kom aan boord
                                                                          Weerklank 144: 1 t/m 4 Hij kwam bij ons, heel gewoon

Eredienst
Mededelingen
Zingen:                                                             Zingend Gezegend 213: 2, 3 Dit huis waarin een gastheer is
Stil gebed, votum en groet (staande)
Verkort formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Psalm 103: 1, 2 en 3 NB
Dienst van de tafel
Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker
Zingen:                                                             Psalm 33: 7, 8
Dankgebed
Schriftlezing:                                                   Hebreeën 11: 1-3, 32-12:2
Zingen:                                                             Psalm 91: 1, 3 DNP
Verkondiging:                                                  ‘Geloof – Leven uit de Belofte’
Zingen:                                                             Weerklank 84: 1, 3 – De heiligen ons voorgegaan
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Koffieboeren Nicaragua – rente en aflossing
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                                         NLB 425 – Vervuld van Uw zegen
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen