Kerkdiensten van 26 november 2023

Eeuwigheidszondag

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Voorzang                                                        

De Heer is mijn Herder (Psalm 23)
Maranatha - Sela
Mensen die we missen – Sela

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                                             Psalm 68: 10 OB

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                                             Ik zal er zijn - Sela

Gebed

Gods wil voor het leven (gezongen)         Weerklank 296: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen)

Kindermoment

Zingen:                                                             Opwekking 746 De God van de vrede

Schriftlezingen:                                              Psalm 121  en Openbaring 22: 1-5

Verkondiging                                                  ‘SchaduwVriend’

Zingen:                                                             Opwekking 640 : Ik hef mijn ogen

Moment van herdenken

Moment van stilte (staande)

Zingen (staande):                                         Psalm 73: 12, 13 OB

Dankgebed en voorbeden

Collecten                                                         kerk - diaconie – rente en aflossing

Zingen (staande)                                           LvdK 293: 1, 2 en 4  Wat de toekomst brenge moge

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorzang:                                                       

LvdK  1: 1 t/m 4 God heeft het eerste woord
Map 77/Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen
Weerklank 503: 1, 2 en 5 Blijf mij nabij

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen Intochtslied:                                     Weerklank 276: 1, 2, 3 en 5 De vreugde voert ons naar dit huis

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen:                                                            Psalm 25: 2  Here, maak mij uwe wegen  (NB)

Gebed

Schriftlezing I:                                                Ruth 1:1-17 (HSV)

Zingen:                                                            Psalm 48: 6  Want deze God is onze God (OB)

Schriftlezing II:                                               Ruth 1:18-22 (HSV)

Verkondiging:                                                ‘Met lege handen’

Zingen:                                                            LvdK 423: 1, 2 en 3  Ach, blijf met uw genade

Gebeden

Collecten                                                         kerk - diaconie – rente en aflossing

Zingen:                                                            Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats Heer (2x) Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen (staande):                                          Psalm 146: 4 en 5  Aan wie hongert (NB)

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. N.C. Smits uit Papendrecht

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen