Kerkdiensten van 1 november 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

Dankdag 1 november 2023

kinderdienst  aanvang 15.00 uur ‘Waar kijk jij naar?’

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Nelie Rolfes

 

Welkom
Zingen:                                                             Kindermap nr. 17 - Diep, diep, diep als de zee
Stilte en uitspreken dat we bij elkaar zijn in Gods Naam
Zingen:                                                             Op Toonhoogte2015 483 – Dank U wel voor de sterren
Gebed
Bijbellezen                                                      Johannes 6: 1-15 door Manoah Klop en Lukas Boer
Zingen                                                              Psalm 136: 1, 4 en 25 OB
Poppenkast                                                    ‘Waar kijk jij naar?’
Zingen:                                                             Kindermap nr. 2 - Van A tot Z
Gedicht                                                           ‘Ik zie!’ door Anne Boer
Overdenking                                                   ‘Waar kijk jij naar?’
Zingen:                                                             Kindermap nr. 8 - Ben je groot of ben je klein
Dankgebed
Collecte                                                           Kerk

Collecteren door Vere van der Hoek en Rosalie Jongste  
Zingen                                                              Kindermap nr. 16 - De Here zegent jou

 

Gedicht Ik zie
Ik zie veel mensen staan.
Ze luisteren al uren,
het zal niet lang meer duren,
de zon zal ondergaan.
de zon zal ondergaan.

Een jongen heeft wat vis
bij Jezus aangeboden.
En ook vijf gerstebroden,
wat veel te weinig is.
wat veel te weinig is.

Maar Jezus breekt het brood.
En in het gras gezeten,
krijgt elk genoeg te eten.
Wat is het wonder groot!
Wat is het wonder groot!

Wat óók een wonder is?
Na ’t eten door zovelen
blijft er genoeg te delen:twaalf manden brood en vis.
twaalf manden brood en vis.

 

Avonddienst aanvang 19.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist”                                           René Strijder
Koster:                                                             Anton Rolfes
Voorzang:                                                        JdH256:   1 t/m 4 Tel uw zegeningen
                                                                          Op Toonhoogte 483: Dank U wel voor de sterren
                                                                          Op Toonhoogte 333: Mijn Vader dank U wel

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Weerklank 233: 1 en 2  Een vaste burcht
Votum en groet
Zingen:                                                             Psalm 67: 1, 3 OB
Gebed
Schriftlezing                                                   Psalm 46
Zingen:                                                             Psalm 46: 1 en 2 NB
Verkondiging                                                  ‘Danken in woelige tijden’
Zingen:                                                             Weerklank 599: 3, 4, 5 en 6  Dank U!
Dankgebed voor gewas en arbeid
Gezongen amen
Dankgebed voor maatschappij en wereld
Gezongen amen
Dankgebed voor de kerk(en) en gemeente
Gezongen amen
Collecte                                                           Kerk
Zingen:  (staande)                                          Toekomst vol van hoop - Sela
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

  • Aanvang:
    15:00 en 19:30
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen