Kerkdiensten van 19 november 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Anton Rolfes
Ontvangst:                                                      Niels Hobbel
Koffie:                                                              Wijk A

Voorzang:                                                        Joh. de Heer 1007: De Heilige Stad
                                                                        Map 79/OTH 562 Kinderen van de vader
                                                                          Opwekking 786: Met hart en handen

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 143: 8 NB
Votum, groet en stil gebed (staande)
Zingen:                                                             Psalm 1: 1, 2 en 3 DNP
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                                             Opwekking 811 – Was mij witter
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 77 - 'k Stel mijn vertrouwen
Schriftlezing                                                   Psalm 1
Verkondiging                                                  ‘Wortelschieten’
Zingen:                                                             Opwekking 645 – Ik kies vandaag
Dankgebed en voorbede                             SchuldHulpMaatje HW
Collecte                                                           kerk – SchuldHulpMaatje HW – rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          Psalm 107: 19, 20 NB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Anton Rolfes
Ontvangst:                                                      Niels Hobbel

Voorzang:                                                        Psalm 104: 7 en 8 DNP
                                                                        Opwekking 148: Gods volk wordt uitgeleid
                                                                        Opwekking 429: God wijst mij een weg

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 97: 6 NB
Votum, groet en stil gebed (staande)
Zingen:                                                             Psalm 34: 5, 9 NB
Gebed
Schriftlezing:                                                   Kolossenzen 1:9-23
Zingen:                                                             Weerklank 378: 1, 2   Jezus is de Eengeboren
Verkondiging n.a.v. HC 13 ‘’
Zingen:                                                             Nieuw Liedboek 975 (op melodie ‘Samen in de naam van
Jezus’) – tekst hieronder
Dankgebed
Collecte                                                           kerk -SchuldHulpMaatje HW – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 87: 3, 4 en 5 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande)                                          Opwekking 767   Familie
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Nieuw Liedboek 975

Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen