Kerkdiensten van 5 november 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. Kees Brouwer
Pianist: Marieke den Boer
Koster: Nelie Rolfes
Ontvangst: Pita Korving
Koffie: Wijk C
 
Voorzang: Opwekking 226: 1 t/m 4  Ik wil zingen
Map 19/Opwekking 51: Dit is mijn gebod
Psalm 104: 7 en 8 DNP
 
Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 145: 1 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen: Psalm 18: 0 (voorzang), en 15 OB
Gebed
Wil van God voor ons leven
Zingen Opwekking 575: 1, 2 en 3 Jezus alleen 
(wisselzang m/v/allen)
Moment met de kinderen
Zingen: Kindermap nr. 43 - Heer U kent mij als geen ander
Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13
Zingen: Psalm 132: 8, 10 NB
Verkondiging ‘Leven als gezalfde’ n.a.v. HC zondag 12
Zingen: Weerklank 451: 1, 2 en 3  Leer ons
Dankgebed en voorbede Stichting Chris en Voorkom!
Collecte kerk – Stichting Chris en Voorkom! – rente en aflossing
Zingen: (staande) Weerklank  452: 2, 4, 5 – Lof zij de Heer
Zegen (staande)
Uitleidende muziek
 
Middagdienst aanvang 17.00 uur
Voorganger: ds. Leon Koopman uit Capelle aan den IJssel
Organist: Matthijs vd Bent
Koster: Nelie Rolfes
Ontvangst: Pita Korving
 
Voorzang: Weerklank 486: 1 en 4 ‘k Heb geloofd 
Map 43/OTH 501: Heer U kent mij als geen ander
Opwekking 687: 1, 2 en 3 Heer, wijs mij uw weg
 
Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied: Psalm 66: 1, 3 en 5 (DNP)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Weerklank 618: 1 en 2 Zoals klei in de hand 
Gebed
Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
Zingen: Psalm 40: 4 (OB)
Preek:  Beproefd door God
Zingen: Opwekking 590  O mijn ziel, sta op en prijs je Maker
Gebeden
Collecten kerk – Stichting Chris en Voorkom! – rente en aflossing
Zingen: Psalm 68: 10 (OB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: (staande) Schriftberijming 31: 1 en 2 Gij zijt waardig te ontvangen
Zegen (staande)
Uitleidende muziek 

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen