Kerkdiensten van 29 oktober 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

29 oktober 2023

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    drs. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

 

Organist/pianist:                                            Wouter Klop

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Toke de Jonge

Koffie:                                                              Wijk B

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                                             Psalm 36: 2  (De Nieuwe Psalmberijming)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                                             Opwekking 429 (God wijst mij een weg)

Wil van God

Zingen:                                                             Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Kindermoment

Zingen:                                                             Kinderlied Psalm 81: 12 (OB)

Gebed

Schriftlezing:                                                   Genesis 21: 1-21

Zingen                                                             Psalm 111: 2 en 5 (NB)

Verkondiging:                                                De Zoon!

Zingen:                                                             Weerklank 48: 1, 2 en 4 (Lof aan de God van Israël)

Dankgebed + voorbede                               Noodhulp Israël

Collecte                                                           kerk – Noodhulp Israël – rente en aflossing

Zingen: (staande)                                          Opwekking 710 (Zegen mij)

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Adriaan van Langevelde uit Zoetermeer

Pianist:                                                             Marieke den Boer

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Toke de Jonge

 

Voorzang:                                                        Opwekking 277:  Machtig God, sterke rots

                                                                          Opwekking 137: King of Kings

                                                                          Opwekking 807: God van liefde

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied:                                      Weerklank 452 vers 1, 2 en 5 Lof zij de Heer

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen:                                                            Psalm 31 vers 8 (DNP)

Gebed

Schriftlezing:                                                  Handelingen 12 vers 1 – 19

                                                                          2 Korintiërs 11 vers 30 – 12 vers 10

                                                                          Heidelbergse Catechismus zondag 10

Zingen:                                                            Weerklank Lied 277: 5 O Gij die wilt ontmoeten

Verkondiging                                                  Thema: Heeft God overal de hand in?

Zingen:                                                            Weerklank 453 Machtig God sterke rots

Gebeden

Collecten                                                         kerk – Noodhulp Israël – rente en aflossing

Zingende geloofsbelijdenis: (staande)     Weerklank  439: 1 – 4 Heer, U ben mijn leven

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. A.P. van Langevelde uit Zoetermeer

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen