Kerkdiensten van 22 oktober 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Liturgieën
22 oktober 2023
Morgendienst aanvang 9.30 uur
Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Koster:                                                             Nico Hennip
Ontvangst:                                                      Nelie Rolfes
Koffie:                                                              Wijk A 

Voorzang:                                                        Weerklank 9: 1 t/m 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

                                                                          Weerklank 617: 1 t/m 4 Zie de zon

                                                                          LvK (2013) 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                                             Psalm 100: 1, 2 en 3 DNP

Stil gebed, votum en groet (staande)

 

Zingen:                                                             Psalm 139: 2, 7 en 14 NB

Gebed

Wil van God voor ons leven

Zingen:                                                             Psalm 19: 4, 7 OB

Moment met de kinderen

Zingen:                                                             Kindermap nr. 132 - Wij zullen opstaan

Schriftlezing                                                   Lukas 8: 40-56

Zingen:                                                             Psalm 68: 7 NB

Verkondiging                                                  ‘Lachen om de Levende’

Zingen:                                                             Opwekking 585  Er is een dag

Dankgebed en voorbede                             Stichting de Hoop

Collecte                                                           kerk - St. De Hoop - rente en aflossing

Zingen:  (staande)                                          Weerklank 183: 1, 2 en 3 - U zij de glorie

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Middagdienst  aanvang 17.00 uur Catechismus zondag 11

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Nico Hennip
Ontvangst:                                                      Nelie Rolfes

 

Voorzang:                                                        LvdK1973444: 1, 2 en 3 Grote God, wij loven U

 

                                                                          Map 37/Weerklank 612: 1 en 2  Jezus is de goede herder

                                                                          PsalmProject 118 Feestzang

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen:                                                             Psalm 48: 3, 4 NB

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen:                                                             Weerklank 376: 1, 2  Jezus, Naam zo hoog verheven

Schriftlezing:                                                   Handelingen 4: 1-22

Zingen                                                              LvdK1973 446: 1, 2 en 6 O, Jezus hoe vertrouwd en goed

Verkondiging                                                  ‘Waarom Jezus?’

Zingen:                                                             JohdeHeer 33: 1, 2 en 3 Daar ruist langs de wolken

Dankgebed

Collecte                                                           kerk – St. de Hoop – rente en aflossing

Zingen:                                                             Opwekking 123: 1 en 2 Groot is uw trouw

Uitspreken geloofsbelijdenis (staande)

Zingen:  (staande)                                          Psalm 146: 1, 2 en 3 OB

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen