Kerkdiensten van 15 oktober 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN
15 OKTOBER 2023 - MICHAZONDAG
MORGENDIENST AANVANG 9.30 UUR

Voorganger:                                                    ds. Adrie van der Heijden uit Zaandam
Organist/pianist:                                            René Strijder
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Karin Zegel
Koffie:                                                              Wijk D

Voorzang:                                                        Op Toonhoogte 129: Zie ik sterren aan de hemel staan
                                                                          Map 35: God, die alles maakte
                                                                          Opwekking 689: 1, 2 en 3 Spreek, o Heer

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied:                                     Weerklank: 1, 2 en 3  Grote God, Gij hebt het zwijgen
Persoonlijk stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen:
                                                             Psalm 103: 1 en 5  NB
Gods wil voor ons leven:                            Exodus 20,1-17 (HSV) en samenvatting uit Mattheüs 22,34-40 (HSV)
Zingen:                                                             Psalm 103: 3   NB
Kindermoment                                            
Zingen:                                                             Ik was hongerig – Elly en Rikkert
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen:                                              Micha 6,6-8 (HSV) – Wat God van ons vraagt
                                                                         Lukas 10,25-37 (HSV) – De barmhartige Samaritaan
Zingen:                                                             Psalm 100: 1 en 2 - Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Tekstlezing:                                                    Lukas 10,29 (HSV) – Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen (zijn gelijk halen) en zei tegen Jezus: “Ja maar … wie ís dan precies mijn naaste?”
Verkondiging:                                                DE BARMHARTIGE SAMARITAAN – over de vraag:
“Wie is mijn naaste?” of: “Hoe ver gaat naastenliefde?”
Zingen:                                                             Lb1973 Lied 62: 1, 2, 3 en 4  Wie oren om te horen heeft ...
Dankzegging en voorbeden
Collecten                                                         kerk – Michazondag – rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          Psalm  89: 1 en 7
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

MIDDAGDIENST AANVANG 17.00 - AFSLUITING KAMPWEEKEND

Inkijkje in het hart van God.
Inkijkje in het hart van Jona.

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Anton Rolfes
Ontvangst:                                                      Karin Zegel 

Voorzang:                                                        Weerklank 432: 1 en 2 Groot is uw trouw
                                                                          Map 67: Jezus is de goede herder
                                                                          Opwekking 331: Breng dank aan de Eeuwige 

Eredienst:
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 65: 2 NB
Belijden onze afhankelijk en groet van God (staande)
Zingen:                                                             I Speak Jesus – Here Be Lions
Gebed
Terugkoppeling van het kamp (filmpje/foto’s)
Zingen:                                                             Opwekking 100   Ho, ho, ho
Schriftlezing:                                                   Jona 3: 10 - 4: 11
Verkondiging                                                  ‘Van hard naar hart!’
Zingen:                                                             Opwekking 222: 1 t/m 4 Doorgrond mijn hart
Dankgebed
Collecte                                                           kerk -Michazondag – rente en aflossing
Gezongen geloofsbelijdenis (staande)     Weerklank 439: 1 t/m 4 Heer U bent mijn leven
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. A.G. van der Heijden
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. Kees Brouwer

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen