Kerkdiensten van 8 oktober 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN 8 OKTOBER 2023
Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                   ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                           Art de Jonge
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Nelie Rolfes
Koffie:                                                              Wijk C

 

Voorzang:                                                       Weerklank 15: 1 t/m 4 Geprezen zij God
                                                                          Map 140: Zo stevig als wat
                                                                          Opwekking 672: Heerser over alle dingen

 

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm Project 118 - Feestzang
Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 130: 1, 3 NB
Gebed
Gods wil voor ons leven
Zingen:                                                             Opwekking 136: 1, 2 - Abba Vader
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 43 - Heer U kent mij als geen ander
Schriftlezing:                                                  Lucas 8: 40-50
Zingen:                                                             Psalm 42: 7 NB
Verkondiging                                                 ‘Waarin het kleine groot kan zijn!’
Zingen:                                                             Psalm 36: 3a en 2b NB
Dankgebed
Collecte                                                           kerk -diaconie -rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                   ds. Arnout Weststrate uit Biezelinge
Organist/pianist:                                           René Strijder
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Nelie Rolfes

Voorzang:                                                       Weerklank 238: 1 t/m 4 Gij die gelooft, verheug u samen

                                                                        Weerklank 615: ‘k Stel mijn vertrouwen
                                                                          Opwekking 427: Maak mij rein voor U

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                            Psalm 72: 5, 4 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                            Psalm 103: 5 NB
Gebed
Schriftlezing:                                                 Jesaja 42: 18 t/m 43: 7 (HSV)
Zingen:                                                            Zingend gezegend, gez. 26: 1, 2 (“Mijn kind zo” -> wijs: Ps. 107)
Preektekst:                                                    Jesaja 43: 4
Verkondiging:                                                Kostbaar!
                                                                       1. Waarom kostbaar         

                                                                        2. Hoe kostbaar

                                                                        3. Wie kostbaar

                                                                        4. Wat betekent dat

Zingen:                                                            Opwekking  509: 1, 2 en 3  Zo lief had God de Vader ons
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – diaconie – rente en aflossing
Zingen:                                                            Psalm 17: 4 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Map 6:   Als je veel van iemand houdt: 1+refr, 3+refr
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. A.G.M. Weststrate uit Kappelle Biezelinge

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen