Kerkdiensten van 1 oktober 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Pianist:                                                             Marieke den Boer
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol
Koffie:                                                              Wijk B

Voorzang:                                                        Opwekking 350: Vader, vol van vrees en schaamte
                                                                        Map 122: Uw woord is een lamp
                                                                        PsalmProject 118: Feestzang

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 122: 1, 2 DNP
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 29: 1, 6 OB
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                                             Hemelhoog 266: 1, 2 - Er is een volk door God gekozen *
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Opwekking 34 - Hinnee matov oema najiem
Schriftlezing:                                                   Leviticus 23: 33 – 44
Zingen:                                                             Weerklank 323: 1, 3 en 4 - Door de wereld gaat een woord
Preek                                                               ‘Leven onder een open hemel.’
Zingen:                                                             Weerklank 258: 1, 2 en 5 - Wat zou ik zonder U geweest zijn
Dankgebed                                                      Kerk&Israel
Collecte                                                           kerk – Kerk&Israel – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 133: 1 DNP, 3 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek


Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Leon Koopman uit Capelle aan den IJssel
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Greta Hol

Voorzang:                                                        Opwekking 263: 1, 2 en 3 Er is een Verlosser
                                                                        Map 28: Een wijs man
                                                                        Opwekking 262: Sta op, o kinderen van Israël
Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen: intochtslied                                     Psalm 105: 1 en 5 (OB)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen:                                                            Opwekking 689: 1, 2 en 3 Spreek O Heer door Uw Heilig Woord
Gebed
Schriftlezing                                                   Genesis 17
Zingen:                                                             Psalm 103: 1 en 3 (NB)
Preek:                                                              Blijvend verbonden met God
Zingen                                                             Psalm 25: 3, 6 en 8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebeden
Collecten                                                         kerk – Kerk&Israël – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 111: 3 en 5 (NB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande)                                           Weerklank 113: 1, 3 en 5 (O kom, o kom Immanuël)
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen