Kerkdiensten van 24 september 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang: 9.30 uur

Voorganger:                                     ds. Arnout Weststrate uit Biezelinge
Koster:                                              Arend vd Weide
Organist/pianist:                             René Strijder
Ontvangst:                                       Niels Hobbel
Koffie:                                               Wijk A 

Voorzang:                                         LvdK 255: 1 t/m 4 Ere zij aan God de Vader
                                                          Map 67:              Jezus is de goede Herder
                                                          Opwekking 704: O kerk, sta op!

 

Eredienst

Welkom en mededelingen
Bericht van overlijden zr. Gretha de Groot-Kersten (staande)
Zingen ter nagedachtenis aan Gretha:        Psalm 73: 12 OB

 

Vervolg van de mededelingen
Zingen:                                             Psalm 8: 1, 3 en 4 OB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                            Ps. 119: 3 DNPB
Gebed
Wet = Samenzang:                        Weerklank 594: 1 (allen), 2 (40+), 3 (40-), 4 (meisjes en vrouwen), 5 jongens en mannen), 6 (allen) Ken je Gods gebod: de woorden één tot tien?
Moment met de kinderen
Zingen:                                                            Map 77  'k Stel mijn vertrouwen
Schriftlezing:                                   Prediker 11: 9 - 12: 8
Zingen:                                             Psalm 73: 7 DNPB
Preektekst:                                      Prediker 12: 1
Verkondiging:                                 Denk aan God als je jong bent!
Zingen:                                             Opwekking 40  Zoek eerst het koninkrijk van God
Dankgebed
Collecten:                                         kerk – Woord en Daad – rente en aflossing
Zingen (staande):                           Weerklank 463 U Die mij geschapen hebt
Zegen (staande).
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

In deze dienst zal de Heilige Doop bedient worden aan Benjamin en Esma
Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Koster:                                                             Arend vd Weide
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Ontvangst:                                                      Niels Hobbel
 

Voorzang:                                                        Opwekking 124: 1, 2 en 3 Ik bouw op U
                                                                          Map 68: Jezus is de Morgenster
                                                                          Weerklank 462: U bent mijn Schuilplaats Heer

 

Eredienst
Binnenkomen in de kerk
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Map 2: Van A tot Z
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 81: 1: 12 OB
Dienst van het Woord
Gebed
Schriftlezing:                                                   Handelingen 16: 23 - 34
Verkondiging:                                                 Vrij!
Zingen:                                                             Weerklank 308: 1, 2, 3 en 5 Heer van uw kerk 

Doop Benjamin en Esma

Dooponderwijs en gebed
Zingen:                                                             Map 89: Laat de kind’ren tot Mij komen
Stellen van de doopvragen aan Kees en Heidi
Dopen van Benjamin en Esma
Zingen:                                                             Map 16: De Here zegent jou
Gelofte van de gemeente
Dankgebed

 

Uitzending in de wereld
Collecte                                                           kerk – Woord en Daad – rente en aflossing
Zingen:                                                             Map 136: Zie de zon, zie de maan
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Psalm 150: 1, 2 NB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. Kees Brouwer

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen