Kerkdiensten van 21 juli 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Voorganger :                          ds. Jan van Dijken uit Nieuw-Vennep

Pianist:                                    Marieke den Boer

Koster:                                    Nico Hennip

Ontvangst:                              Nelie Rolfes

Koffie:                                     Wijk A

 

Voorzang:                               Opwekking 226: 1, 2 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland

Map 141/Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk (canon m/v)

Lied van de maand

Geef het door aan iedereen

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen intochtslied:                LvdK 21:1, 5 en 6 Alles wat adem heeft
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen                                    Psalm 24: 2 en 5  Wie is de mens NB
Lezing van de wet
Zingen:                                   Psalm 81:4,11 en 12  Want dit is ’t bevel  OB
Kindermoment
Zingen kinderlied:                   Map 5: Als je bidt zal Hij je geven
Gebed
Schriftlezingen:                       Psalm 26  en Lukas 18:1-14
Zingen                                    Psalm 26:1, 2 en 3     Doe recht, Heer  DNP
Verkondiging:                         “Doe mij recht”
aanleiding, grond en uitwerking van het gebed
Zingen:                                   LvdK  293: 2 en 3  Heer, ik wil uw liefde loven
Gebeden
Collecten                                kerk – Deputaten diaconie – rente en aflossing
Zingen (staande):                   Opwekking 585: 1, 2 en 3  Er is een dag
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

MIDDAGDIENST AANVANG 17.00 UUR

Voorganger:                            ds. Stefan Dierx uit ’s-Gravendeel
Organist:                                 Matthijs vd Bent
Koster:                                    Nico Hennip
Ontvangst:                              Nelie Rolfes

Voorzang:                               Weerklank 486: 1 t/m 4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
                                               Map 92/Op Toonhoogte 539: Lees je Bijbel
                                               Opwekking 488: De kracht van uw liefde 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                   Psalm 98: 1 NB
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen:                                   Psalm 98: 3 en 4 NB
Gebed
Eerste Schriftlezing:               Psalm 150
Zingen:                                   Psalm 150: 1, 2 en 3 NB
Tweede Schriftlezing:            Efeziërs 5: 1 - 21
Zingen:                                   Psalm 119: 42 en 44 NB
Verkondiging
Zingen:                                   LvdK 462: 1, 2 en 4 Ontwaakt, Gij die slaapt
Dankgebed en voorbeden
Collecten                                kerk – Deputaten diaconie – rente en aflossing
Zingen:                                   LvdK 322: 1, 2 en 4  Hoor Gij ons aan
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande)                    Weerklank 439: 1 t/m 4 Heer, U bent mijn leven
Zegen (Staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  11:15 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. S. Dierkx

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen