Kerkdiensten van 14 juli 2024

Belijdenisdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 19: 4, 5 DNP
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Opwekking 124: 1, 2 en 3 Ik bouw op U
Gebed
Gods wil voor het leven
Zingen:                                                             Psalm 56: 5, 6 OB
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap 92 Lees je bijbel, bid elke dag
Schriftlezing:                                                   1 Korintiërs 1: 17-31
Zingen:                                                             Medley Psalm 119 (Uw woord is een lamp)*
Tekstlezing:                                                     1 Korintiërs 2: 1-5
Preek                                                               ‘Christus, de Gekruisigde.’
Zingen:                                                             Opwekking 689: 1, 2 en 3 Spreek o Heer
Dankgebed en voorbede
Collecte                                                           kerk – aanvulling voorzieningenfonds – rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          Weerklank 356: 1 t/m 4 Ga met God
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Medley Psalm 119: 53
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp,
Uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om ’t donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp,
Uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

MIDDAGDIENST AANVANG 17.00 UUR

In deze dienst zal Maaike van den Berg – Wildbret belijdenis van haar geloof afleggen en de Heilige Doop ontvangen

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 84: 2, 6 OB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Opwekking 167: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus
Gebed
Schriftlezing:                                                   Ruth 1: 7b-18
Preek                                                               ‘Kiezen voor het leven’
Zingen:                                                             Weerklank 266: 1 Met kinderlijk verlangen
Inleiding op het afleggen van belijdenis
Gedicht:                                                          Nu alleen maar ‘amen’ zeggen – Nel Benschop
Geloofsbelijdenis door Maaike van den Berg-Wildbret
Ontvangen van de Heilige Doop
Zingen:  (staande)                                          Opwekking 746 Zo zegent Hij jou
Dankgebed en voorbede
Collecte                                                           kerk - aanvulling voorzieningenfonds – rente en aflossing
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Sela: Ik zal er zijn
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen