Kerkdiensten van 9 juni 2024

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

Zondag 9 juni 2024

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                                    ds. Roberto Verburg uit Maarssen

Organist/pianist:                                            Art de Jonge

Pianist voorzang:                                           Mirthe vd Hout

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Pita Korving

Koffie:                                                              Wijk C

 

Voorzang:                                                        Opwekking 136: 1 en 2  Abba Vader

                                                                          Map 29: Er is nog zoveel te ontdekken

                                                                          Opwekking 176: U bent mijn Schuilplaats

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen Intochtslied:                                      Opwekking 542: God van trouw, U verandert nooit.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen                                                              Weerklank Psalm Zing vrolijk, looft de naam des Heren.

Lezing van de wet:                                        Romeinen 12:9-21

Zingen:                                                             Weerklank Psalm 32: 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen.

Kindermoment

Zingen kinderlied:                                         Opwekking Kids 86  Ik ben veilig in Jezus armen.

Gebed

Schriftlezing:                                                   Openbaringen 2: 8-11

Zingen:                                                             LvdK 303: 1 3 en 4 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond.

Verkondiging                                                   Trouw tot in de dood!

Zingen:                                                             Weerklank 173: 1 t/m 4 Halleluja! Lof zij het Lam.

Gebeden

Collecten                                                         kerk - Deputaten Diaconie – rente en aflossing

Zingen (staande):                                          Weerklank Psalm 33: 8  Laat ons des Heren lof ontvouwen.

Zegen (staande)

Uitleidende muziek

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                                    ds. Leon Koopman uit Capelle a.d. IJssel

Organist/pianist:                                            Wouter Klop

Koster:                                                             Arend vd Weide

Ontvangst:                                                      Pita Korving

 

Voorzang:                                                        Weerklank 285: 1,2 en 3  Hier in uw heiligdom

                                                                          Opwekking 34: Hiney ma tov

                                                                          Opwekking 249: 1 en 2 Heer, wat een voorrecht

 

Eredienst

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied:                                      Psalm 63: 1, 2 en 3 NB

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen:                                                             Psalm 119: 42 NB

Gebed

Schriftlezing:                                                  Filippenzen 3: 1-11

Zingen:                                                             Weerklank 172: 1, 2 en 3 Goddank laat iedereen het horen

Preek:                                                              Jezus kennen

Zingen:                                                            Op Toonhoogte 268/Sela:  Dank u mijn Vader voor al uw genade

Gebeden

Collecten                                                         kerk – Deputaten diaconie – rente en aflossing

Zingen:                                                             Opwekking 520  Wees mijn verlangen

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: (staande)                                          Psalm 48: 6 OB

Zegen (staande)

Uitleidende muziek 

 

 

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. R.C. Verburg uit Maarssen
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen