Kerkdiensten van 17 september 2023

Heilig Avondmaal

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

LITURGIEËN

Zondag 17 september 2023 - viering Heilig avondmaal
Aanvang morgendienst 9.30 uur
Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Pianist:                                                             Marieke den Boer
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Pita Korving
Koffie:                                                              Wijk D
Voorzang:                                                        Weerklank 149: 1, 2 en 6 Jezus leven van mijn leven
                                                                        Map 108: Psalm 8
                                                                          Opwekking 126: Jezus vol liefde 

Eredienst

Welkom en Mededelingen
Zingen ter nagedachtenis aan zr. Annie Meijer-van Zuuren (staande)
Weerklank Psalm 73: 10 Wie heb ik in de hemel hoog
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 80: 1, 3, 5 en 6 DNP
Gebed
Moment kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 94 – Liefde, blijdschap, vrede
Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Psalm 103: 1, 6 OB
Schriftlezing                                                   Johannes 15: 1-8
Verkondiging                                                  Blijf in Mij
Zingen                                                             Weerklank 331: 1, 2, 3 en 4 Het brood dat ons voor ogen staat
Dienst van de tafel
Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker bij 1e tafel
Zingen:                                                             Lvdk1973 75: 1 U kennen uit en tot U leven
Delen van brood en beker bij 2e tafel
Zingen:                                                             Lvdk1973 75: 2 Gij zijt het brood van God gegeven
Delen van brood en beker bij 3e tafel
zingen:                                                             Lvdk1973 75: 11 Gij zijt de wijnstok van het leven
Dankgebed
Collecte                                                           Kerk – Koffieboeren Nicaragua – rente en aflossing
Zingen: (staande)                                          NLB 416: 1, 2, 3 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

 

Zondag 17 september 2023 - Heilig avondmaal
Aanvang middagdienst 17.00 uur
Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist:                                                         Matthijs vd Bent
Koster:                                                             Nelie Rolfes
Ontvangst:                                                      Pita Korving
Voorzang:                                                        Weerklank 42: Als een hert
                                                                          Opwekking 40: Zoekt eerst het koninkrijk van God
                                                                          Opwekking 270: Wie is een God
Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 41: 1, 7 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Verkort formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Weerklank 332: 1, 2 en 3 Kom, kom nu!
Dienst van de tafel
Gebed voorafgaand aan de maaltijd
Delen van brood en beker
Dankgebed
Zingen:                                                             Psalm 65: 2 NB
Schriftlezing                                                    Johannes 15: 9-17
Verkondiging                                                  Blijf in Mijn liefde
Zingen:                                                             Opwekking 249 Heer wat een voorrecht
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Koffieboeren Nicaragua – rente en aflossing
Zingen:                                                             Opwekking 704: O Kerk sta op
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Psalm 148: 6 NB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    Ds. Kees Brouwer

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen