Kerkdiensten van 10 september 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur. VOORBEREIDING OP DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Art de Jonge
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge

Koffie:                                                              Wijk C

 

Voorzang:                                                        Weerklank 267: 1, 4 en 5 Neem mijn leven
                                                                          Map 8: Ben je groot
                                                                          PsalmProject 116: God heb ik lief

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 81: 1 en 12 OB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Opwekking 704: O kerk, sta op
Gebed
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen:                                                             Opwekking 268: Hij kwam bij ons
Moment met de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 2 – Van A tot Z
Schriftlezing:                                                   Lukas 22: 14 - 23
Zingen:                                                             Psalm 111: 3 en 5 NB
Verkondiging                                                  ‘Drinken van de vrucht van de wijnstok’
Zingen:                                                             Liedboek1973 358: 1, 5 en 6 Genadig Heer
Dankgebed en voorbede                             Open Doors
Collecte                                                           kerk – Open Doors – rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Psalm 121: 3, 4 DNP
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur BELIJDENIS, WAT IS HET?

Voorganger:                                                    ds. Kees Brouwer
Organist/pianist:                                            Wouter Klop
Koster:                                                             Aad Stolk
Ontvangst:                                                      Toke de Jonge

Voorzang:                                                        Opwekking 44: Geprezen zij de Heer: 1, 2 en 3
                                                                          Map 26: Een rivier
                                                                          Opwekking 349: Hij is verheerlijkt
Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 107: 1 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Weerklank 195: Heilige Geest van God
Gebed
Schriftlezing:                                                   Daniel 3: 1-20
Zingen:                                                             Psalm 109: 16 en 18 OB
Verkondiging                                                  ‘Neervallen of opvallen?’
Zingen:                                                             Opwekking 785: Fundament
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – Open Doors – rente en aflossing
Zingen:                                                             Psalm 22: 11 en 12 NB
Gezongen Geloofsbelijdenis (staande)    Weerklank 439: 1, 2, 3 en 4 Heer, U bent mijn leven
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

  • Aanvang:
    09:30 en 17:00
  • Voorganger diensten:
    N.N.B.

Downloads

    Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

    Inloggen