Kerkdiensten van 27 augustus 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger:                                       ds. Kees Brouwer
Pianist:                                               Marieke den Boer
Koster:                                                Arend vd Weide
Ontvangst:                                          Edwina Heupers
Koffie:                                                 Wijk A 

Voorzang:                                           Opwekking 167: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus
                                                           Map 82: Kleuren
                                                           Opwekking 267: Groot is de Heer

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                               Psalm 91: 1, 8 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                               Opwekking 763  Heer, ik heb U nodig
Gebed
Wet van God voor het leven
Zingen:                                               LvdK1973 465: 1, 2 en 5  Van U zijn alle dingen
Moment met de kinderen
Zingen:                                               Kindermap 83  Kom aan boord
Schriftlezing:                                      Jakobus 5: 13 - 20
Zingen:                                               Psalm 6: 1, 2 en 5 NB
Verkondiging                                      God geneest, altijd?!
Zingen:                                               Opwekking 585 Er is een dag
Dankgebed en voorbede                   Hospice Hoeksche Waard
Collecte                                              kerk - Hospice Hoeksche Waard – rente en aflossing
Zingen (staande)                                Psalm 89: 7 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Middagdienst aanvang 17.00 uur

Voorganger:                                       ds. Leon Koopman uit Capelle aan den IJssel
Organist/pianist:                                 René Strijder
Koster:                                                Arend vd Weide
Ontvangst:                                          Edwina Heupers 

Voorzang:                                           Weerklank 448: 1 en 2 Jezus leeft in eeuwigheid
                                                           Map 109: Psalm 8
                                                           Opwekking 125: 1 t/m 4 Heer, ik kom tot U

Eredienst

Welkom en mededelingen|
Zingen intochtslied:                            Weerklank 452: 1 en 5 Lof zij de Heer
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen                                                Psalm 25: 2 en 6 (OB)
Gebed
Schriftlezing + preek Genesis 11: 27 – Genesis 12: 3      
Onderweg met Gods belofte:         Gered
Zingen:                                               Weerklank 232: 1 Door de wereld gaat een Woord
Schriftlezing + preek Genesis 12: 4 - 9                              
Onderweg met Gods belofte:         Gehoorzaam
Zingen:                                               Weerklank 232: 3  Menigeen ging zelf op pad
Schriftlezing + preek Genesis 12: 10 - 20                          
Onderweg met Gods belofte:         Verdwaald
Zingen:                                               Weerklank 232: 4 Door de wereld klinkt een lied
Schriftlezing + preek Genesis 13 :1 - 4                              
Onderweg met Gods belofte:         Gevonden
Zingen:                                               Weerklank 232: 5 Velen die de moed begaf
Gebeden
Collecten                                            kerk – Hospice Hoeksche Waard – rente en aflossing
Kinderen komen terug in de dienst
Zingen:                                               Psalm 105: 1 en 5 (OB)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande):                               Psalm 68: 10 (OB)
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. L.J. Koopman uit Capelle a/d IJssel

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen