Kerkdiensten van 20 augustus 2023

Kerkdienst

Mededelingen

Geen toegang

Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

Inloggen

Terugkijken

Liturgie

Morgendienst aanvang 9.30 uur
In deze dienst zal de Heilige Doop bedient worden aan Niek de Jonge

 Voorganger:                                       ds. Kees Brouwer
Organist:                                            Wouter Klop
Pianist:                                               Art de Jonge
Koster:                                               Anton Rolfes
Ontvangst:                                         Nelie Rolfes
Koffie:                                                 Wijk D

 

Voorzang:                                          Opwekking 602: Vrede van God
                                                          Map 8: Ben je groot of ben je klein?
                                                          Opwekking 642: De rivier

 

Eredienst
Welkom en mededelingen
Zingen:                                                             Psalm 100: 1, 2 en 4 NB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                             Psalm 139: 1 en 8 NB
Gebed
Gods wil voor ons leven
Zingen:                                                             Opwekking 811: Witter dan sneeuw
Introductie op de preek voor de kinderen
Zingen:                                                             Kindermap nr. 53 - Ik ben veilig in Jezus ‘armen
Schriftlezing:                                                  Jakobus 2: 1-13
Verkondiging -                                               De uitdaging om mensenblind te zijn
Zingen:                                                             NLB 975: 1, 2 en 3 Jezus roept*
Onderwijs rondom de doop
Doopgebed
Zingen:                                                             Sela: Meer dan een wonder
Vragen aan de doopouders
Doopsbediening aan Niek
Zingen:                                                             Opwekking 746: De God van de vrede
Dankgebed
Collecte                                                           kerk - diaconie - rente en aflossing
Zingen:  (staande)                                          Opwekking 710: Gebed om zegen
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

 

*NLB 975

1. Jezus roept hier mensen samen                                          
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.


 

Middagdienst aanvang 17.00 uur
Voorganger:                                                    ds. Arnout Weststrate uit Biezelinge
Organist:                                                         Matthijs van den Bent
Koster:                                                             Anton Rolfes
Ontvangst:                                                      Nelie Rolfes

Voorzang:                                                        LvdK 460: 1, 3 en 5 Loof de Koning
                                                                         Map 58: Is je deur nog op slot
Opwekking 464: 1, 2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God

Eredienst

Welkom en mededelingen
Zingen:                                                            Psalm 145: 1 OB
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zingen:                                                           LvK. 304: 1 en 3 God is getrouw
Gebed
Schriftlezing:                                                  Openbaring 5 (HSV)
Zingen:                                                           Psalm 89: 2 en 3 NB
Preektekst:                                                    Openbaring 5: 3-5
Verkondiging:                                                Het Lam opent de boekrol
                                                                        1. De inhoud van de boekrol
                                                                        2. De waardigheid van het Lam
                                                                        3. De troost dat dít Lam déze boekrol opent
Zingen:                                                            Opwekking 44: 1, 2 en 3  Geprezen zij de Heer
Dankgebed
Collecte                                                           kerk – diaconie -rente en aflossing
Zingen:                                                            Weerklank 189: 1 en 5 Kroon Hem
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen:  (staande)                                          Psalm 72: 10 en 11 OB
Zegen (staande)
Uitleidende muziek

Informatie

 • Aanvang:
  09:30 en 17:00
 • Voorganger morgendienst:
  Ds. Kees Brouwer
 • Voorganger middagdienst:
  Ds. A.G.M. Weststrate uit Kappelle Biezelinge

Downloads

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden van onze kerk. Door in te loggen kunt u deze informatie wel inzien.

  Inloggen